POLITYKA PLIKÓW COOKIES PLATFORMY LUMO.PL

 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu oraz Polityki Prywatności Platformy Lumo i stanowi ich integralną cześć.
 2. Niniejsza Polityka Plików Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika i Organizatora za pomocą plików Cookies, służących realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika i Organizatora, przez Operatora Platformy Lumo.
 3. Poza definicjami ujętymi w Regulaminie Platformy Lumo definiuje się następujące pojęcia:
  1. Administrator
   – oznacza Operatora Platformy Lumo czyli Paweł Kantyka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Benefit Paweł Kantyka, ul. Żywiecka 274c, 43-310 Bielsko-Biała, NIP: 9372392917, REGON 241575372, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników i Organizatorów.
  2. Cookies
   – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik i Organizator korzysta ze stron internetowych Platformy Lumo.
  3. Cookies Administratora
   – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Platformy Lumo.
  4. Cookies Zewnętrzne
   – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Platformy Lumo.
  5. Urządzenie
   – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik i Organizator uzyskuje dostęp do Platformy Lumo.
  6. Serwis
   – Platforma Lumo
 4. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika i Organizatora. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników i Organizatorów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i Organizatora i dostosować Platformę Lumo indywidualnie każdemu Użytkownikowi i Organizatorowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i Organizatora oraz pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika i Organizatora.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i Organizatora oraz pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika i Organizatora. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika i Organizatora.
  3. Użytkownik i Organizator mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Platformy Lumo będzie co do zasady niemożliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury nie wymagają plików cookies.
 5. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
   1. Konfiguracji Serwisu
    1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i Organizatora oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
    2. rozpoznania Urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i Organizatora oraz personalizacji interfejsu Użytkownika i Organizatora, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik i/lub Organizator
   2. Uwierzytelniania Użytkownika i Organizatora w Platformie Lumo i zapewnienia sesji Użytkownika i Organizatora w Serwisie
    1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
    3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
    1. dostosowania zawartości stron internetowych Platformu Lumo do preferencji Użytkownika i Organizatora oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Platformy Lumo. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb Użytkownika i Organizatora;
    2. poprawnej obsługi Programu, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Platformy Lumo.
   4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika i Organizatora
    1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Platformy Lumo, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika i Organizatora z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
    1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy i Organizatorzy Platformy Lumo korzystają ze stron internetowych Platformy Lumo, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
    1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
    1. Twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
    2. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 6. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik i Organizator może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik i Organizator może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik i Organizator może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, w tym na dostęp do Konta Użytkownika oraz Konta Organizatora