POLITYKA PRYWATNOŚCI OPERATORA PLATFORMY LUMO.PL

 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu Platformy Lumo i stanowi jego integralną cześć.
 2. Operator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i Organizatorów. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych.
 3. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników i Organizatorów jest Operator.
 4. Zbiór danych osobowych Użytkowników i Organizatorów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników i Organizatorów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizowania zawartych przez Operatora umów.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Podanie danych wymaganych w procesie Rejestracji do których należą numer telefonu oraz adres e-mail (przez Użytkownika) oraz numer telefonu oraz adres e-mail (przez Organizatora) jest konieczne do zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usług w ramach Platformy Lumo. Podanie innych danych w procesie Rejestracji jest dobrowolne. W przypadku Rejestracji za pomocą serwisu Facebook.com dane do których należą numer telefonu oraz adres e-mail są za zgodą Użytkownika pobierane przez Operatora z serwisu Facebook.com.
 8. Dane podawane przez Użytkownika i Organizatora w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem i Organizatorem w ramach Platformy Lumo, do celów księgowych (dotyczy wyłącznie Organizatorów), oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Platformy Lumo. Ponadto dane kontaktowe Użytkowników i Organizatorów mogą być wykorzystane przez Operatora w celach marketingowych Operatora oraz innych podmiotów, z którymi Operatora wiąże stosowna umowa, w przypadku gdy Użytkownik lub Organizator wyraził na to swoją dobrowolną zgodę. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.
 9. Okazjonalnie, za pomocą ankiet lub w inny sposób, Operator może, w celu należytego wykonania Umowy, zbierać od Użytkowników i Organizatorów dane demograficzne i profilowe (w postaci wieku, zainteresowań, lokalizacji), które to dane są wykorzystywane do badania preferencji Użytkowników i Organizatorów w celu dostosowywania Platformy Lumo do ich oczekiwań, a po uzyskaniu na to zgody Użytkownika także do przeprowadzania analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników i Organizatorów, które to dane mogą być przekazywane partnerom marketingowym Operatora na cele marketingowe Operatora lub partnera (dotyczy także innych danych wskazanych przez Organizatora przed uzyskaniem zgody Użytkownika).
 10. Dane Użytkowników i Organizatorów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Operator zapewnia realizację uprawnień Użytkowników i Organizatorów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 12. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i Organizatorów w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych w ramach Platformy Lumo.
 13. Operator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i Organizatorów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników i Organizatorów z Platformy Lumo. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo uniemożliwia korzystanie z Platformy Lumo, ograniczając możliwość korzystania z niej do tych elementów Platformy, które są ogólnie dostępne, bez konieczności logowania się do Platformy. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa dokument Polityka plików Cookies stanowiąca załącznik do niniejszej Polityki, a dostępna pod adresem
  http://biznes.lumo.pl/polityka-cookies